НАЧАЛО

„Промишлени системи” ООД притежава богат  професионален опит в управлението на отпадъците. Нашият екип ще Ви предложи експедитивни и оптимални решения съобразени с действащите национални закони и наредби в областта на отпадъците.

Предоставяни услуги

„Промишлени системи”ООД предоставя на своите клиенти комплексно решение на проблемите свързани с отпадъци.
- Събиране и транспортиране със собствен транспорт на отпадъци генерирани от юридически и физически лица.
- Съхраняване на опасни и неопасни отпадъци в собствена складова база с възможност за събиране до 180 тона отработени масла и емулсии и над 80 тона други отпадъци.
- Предаване на събрани и генерирани отпадъци за следващо оползотворяване, физико-химична преработка или обезвреждане в страната и чужбина.
- При необходимост преопаковане на отпадъци.
- Документиране на събиране, транспортиране, временно съхраняване и последващи операции с идентификационни документи, дневници и отчети.
- Консултиране на клиенти в сферата на отпадъците.

Наши клиенти са предприятия от миннодобивна промишленост, енергетика, машиностроене, хартиено-целулозна промишленост, сервизна дейност и транспорт.

За Вас работи екип от специалисти, притежаващи необходимото образование, дългогодишен практически опит в дейностите с отпадъци при спазване на законовите и екологически изисквания.

Промишлени системи ООД - гр. Пазарджик

Промишлени системи ООД - гр. Пазарджик

Транспортиране на опасни отпадъци

Транспортиране на опасни отпадъци