Договор за управление на отпадъци

Комплексно разрешително на Промишлени системи ООД

Решение №07-ДО-333-02 / 20.07.2016 г.

Решение №07-РД-270-03 / 17.08.2016 г.